SMIL 50 år - seminarier kring Lunds första dator

Det är 50 år sedan SMIL (SifferMaskinen I Lund) togs i drift. SMIL var Lunds första dator, och under många år också den enda. SMIL fick stor betydelse för utvecklingen både inom universitetet (tidig datalogutbildning, efterhand tillkomsten av LDC, databehandling inom bl a naturvetenskap, kulturgeografi och lingvistik) och för flera industrier i södra Sverige (bl a Kockums varvsindustri).

Jubileet uppmärksammades bl a genom två seminarier måndag 16 oktober 2006 där 50- och 60-talets datorpionjärer berättade om användning, funktion, tidsanda och SMILs betydelse.

Arrangemangen genomfördes i samverkan mellan Lunds universitet, Svenska Dataföreningen och Datorföreningen vid LU & LTH.

Seminarium 1, Lund, 16 okt 2006 kl 13.00-16.30

Huvudarrangör: Lunds universitet
Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via RealVideo!
 
Jonas Wisbrant Bakgrund och presentation av talare
Bengt EY Svensson, Teoretisk fysik Hur SMIL kom till Lund
Sten Henriksson, Datavetenskap Spåren av SMIL
Kai Holmgren, Fil.mag, Kockums Femtio år med matematikmaskiner i industrin
Kenneth Nilsson, Informatik Umeå SMIL, utveckling och användning
Christian Brunschen, Google och DF Så fungerade SMIL - demonstration med simulator
Bo Lenntorp, Kulturgeografi Lund, Stockholm SMIL, Hägerstrand och kulturgeografi
Bengt Sigurd, Lingvistik SMIL och lingvistiken
Torgil Ekman, Datavetenskap SMIL och Algol
Ingemar Dahlstrand, Saab, Facit, Lunds Datacentral Algols roll

Seminarium 2, Malmö, 16 okt 2006 kl 17.30-20.30

Huvudarrangör: Svenska Dataföreningen
Avslutades med Frågor och svar om SMIL och dåtidens datorutveckling.LDC startsida Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
(byt `at` mot @)
Till startsidan för Föredrag i Lund