Rik på idéer

Hur skapas framgångsrika företag? Möt några av landets främsta entrepenörer och företagare i en unik föreläsningsserie från våren 1995 i Lund. Serien har tagits fram på initiativ av och i samverkan med rektor Boel Flodgren, forskningsrådgivare Lennart Sundström, professor Karl Lidgren, informationschef Christer Hjort och informationssekreterare Eiwor Acosta. Lennart Sundström inleder varje föredrag med att presentera föredragshållaren.
Rik på idéer 26 jan: Föreläsningsserien öppnas,
av Lunds universitets rektor, professor Boel Flodgren. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 26 jan: Från köksbordet till börsen på 10 år,
av Leif Lundblad, direktör, Seal System, Stockholm. Han är entrepenören bakom sedelräknaren och SEAL-fax. Sedelräknaren blev en rejäl framgång för hans företag Innovation, bl a genom tidig kontakt med City Bank i USA. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 26 jan: Den lille tumslagaren,
av K-G Derman, Harestad. Han har gjort ett sextiotal uppfinningar. Mest berömd är V-ringen för kullager, som tillverkas av bl a Forsheda. Han är också uppfinnare av Dermaniten - en ny sprängmetod. Han arbetar även med enklare uppfinningar, exempelvis Dermans "renstrattar", som monteras på stuprör på ett sådant sätt att kvistar och löv avskiljs. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 2 febr: Gamla företag blir som nya,
av Gertrud Elisabeth Bohlin, direktör, Arno maskin AB, Lund. Hon har tidigare varit VD för Ideon-företaget Bohlin Reologi AB. Är nyligen utsedd till ledamot av regeringens Småföretagarråd. [Det finns ett irriterande brum på originalinspelningen. Har nu med CoolEdit-programmet tagit bort det mesta av det, dock ger det en viss ihålighet som bieffekt.] För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 2 febr: Konsten att överleva som uppfinnare,
av Birgit Johansson, Trosa. Hon är styrelseledamot i Svenska uppfinnarföreningen, SUF, och Utvecklingscentrum och har arbetat som forskare i reaktorfysik mm. Numera är hon verksam som uppfinnare inom arbetsmiljöområdet. [Samma brumproblem som ovan.] För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 9 febr: Innovationens goda cirklar,
av Bengt-Arne Vedin, Teknikd. Är tidigare adj professor i innovationskunskap vid KTH, är generalsekreterare i Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer. Han är styrelseordförande i den nya Stiftelsen Innovationscentrum, som skall investera 500 milj kr i innovationer. Han har skrivit ett stort antal böcker om innovationer, (informations-) teknik och framtiden. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 9 febr: Något i hästväg,
av Lone Pedersen-Johansson, Båstad. Hon är lantbrukarhustrun med kunskap om hästar, som upptäckte att hästarna levde kvar i järnåldern - hästskorna var av järn. Hon konstruerade hästskor i gummi, som minskar förslitningarna. Nu trampar hästar över hela världen på den nya skon. Därefter har hon uppfunnit ytterligare två produkter, som nu säljs över hela världen. Idén kläckte hon på en kvart över en kopp kaffe. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 16 febr: Vägen in i kunskapssammhället,
av Kaj Vareman, direktör, Lund. Han är verksam i flera Ideon-företag, Zeol AB, Zenova AB, ANOX AB, Probi AB, Cenox AB, Agrovision AB och Probi Food AB. Han har också engagerat sig i samhällsdebatten när det gäller behovet av uthålligt riskkapital i innovationsföretag. Han är också ledamot av styrelsen för Lunds universitet och dess näringslivsråd. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 16 febr: Entrepenörskap i stor och liten skala,
av Daniel Johannesson, direktör, Stockholm. Han har varit VD för Kinnevik och arbetar nu i egen regi med entrpenörskap för kvalificerade innovationer. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 2 mars: Idéer - hot eller möjligheter,
av Jack Norlin, direktör, Svenska institutet för förslagsverksamhet, Lund. Han har skapat en effektiv organisation kring förslagsverksamheten på 350 svenska företag. Denna har bidragit till att svensk industri är ledande i Europa inom detta område. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 2 mars: Information om Astra Draco
Presentation av produkter följt av ljud- o bildspel. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 2 mars: Inhalatorn Turbohaler - från idé till produkt,
av Kjell Wetterlin, fil lic, Södra Sandby. Han har stor del i Astra Dracos framgångar på världsmarknaden. Han var med och utvecklade Bricanyl och uppfann inhalatorn Turbohaler. Har bl a belönats med IVA guldmedalj, KTH:s stora pris och ett amerikanskt miljöpris. Promoveras i år till medicine hedersdoktor vid Lunds Universitet. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 9 mars: Hårda puckar i Ryssland - om det mångdimensionella fenomenet att arbeta i Ryssland,
av Lars Enochson, direktör, Sollentuna. Han har startat flera handelsföretag i Östeuropa och fd Sovjetunionen. Sedan åtta år tillbaka driver han ett oljebolag, som idag är ett av Europas största med verksamhet i Ryssland. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 9 mars: Den nya finansvärlden,
av Olof Stenhammar. Han har startat OM-bolaget, som handlar med optioner och terminer. Även känd från finans-thrillern Tala om timing. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 9 mars: Hur förändras kraven på företagsledaren när bolaget växer,
av Torbjörn Ek, styrelseordförande Hexagon AB, Stockholm. Torbjörn Ek, en av landets främsta entrepenörer och marknadsförare, har tidigare varit verksam i bl a Wallenberg Incentiv och inom Saab-Scania. Under en period var han chef för LKB. Han är nu styrelseordförande i nya Hexagon AB. Dessutom ingår han i regeringens nybildade Näringslivsråd. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 16 mars: Finansiering och stöd till nya företag,
med Bo Lundqvist, direktör, Industri- och nyföretagarfonden, Jan Stellinger, VD Almi Företagspartner AB, Skåne, Sven-Thore Holm, direktör, Teknikbrostiftelsen i Lund och Claes Ihre, direktör, Företagsenheten, Nutek. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 16 mars: Utbildning av entrepenörer
med Bengt Johannisson, prof, företagsekonomi, ssk entrepenörskap och småföretagarutveckling, LU och högskolan i Växjö och Christer Kedström, univ lektor, företagsekonomiska inst.. För modem resp ISDN och LAN.

Rik på idéer 16 mars: Paneldebatt
Deltagare förutom ovanstående är Thomas Andersson, doc, departementsråd, struktursekritariatet, Näringsdepartementet, Sigvard Bardosson, direktör, Handelsbanken, Sven Lindblad, prof, rektor, Lunds tekniska högskola, Lars-Erik Skjutare, direktör, Sparbanken Finn. Debatten är ledd av Kaj Vareman, direktör (ordf). För modem resp ISDN och LAN.


Till startsidan för Föredrag i Lund
LDC startsida Epost: Jan.Engvald `at` ldc.lu.se
(byt `at` mot @)
Installation av RealVideo G2