LU startsida

Videokonferens-information

Allmänt

Om man behöver mötas för att diskutera, så kan man som alternativ till att ta sig till en gemensam plats i stället använda videokonferensteknik. Videokonferenser kräver att alla i konferensen har lämplig program- och maskinvara samt en förbindelse sig emellan av hög kvalitet. Förbindelsen måste ha hög bandbredd, låg paketförlust och låg fördröjning.

Man kan använda tele-nätet, lämpligen 6*ISDN, men utrustning för detta är dyr (ca 12 - 75 kkr) och kräver att man har ISDN-uttag installerat på platsen (också dyrt). På LU finns denna typ av utrustning bl a på UCLU och USIL.

Betydligt billigare är det att använda sin dator kopplad till nätverk (LAN). Har man en rimligt ny dator är det bara att komplettera med en webkamera och headset, ca 1 kkr. Om förbindelsen passerar en överlastad flaskhals blir ljud och bild inte bra, men annars kan det bli det bättre än via ISDN. Med LAN-baserad videokonferens är det mycket enkelt att ha många samtidiga deltagare, dock krävs det att näten klarar multicast IP.

En videokonferens kan förutom ljud och rörlig bild även ha en delad arbetsyta, vanligen kallad whiteboard, där man kan visa dokument och bilder samt peka och rita.

Om man ej behöver rörlig bild, kallas det IP-telefoni. Det kräver mycket mindre bandbredd på näten, men har samma krav på låg paketförlust och låg fördröjning.

Antalet program för videokonferens eller IP-telefoni för Macintosh är mycket nära noll, men för Windows och Unix finns en hel del att välja på.

Nätverken

Modempool

Modempooler brukar vanligen ej förmedla multicast IP. Bandbredden är också starkt begränsad och räcker bara till ljud och en mycket dålig bild.

Lunet

Alla institutioner som är anslutna till Lunet har har möjlighet att köra multicast.

Några flaskhalsar som skulle påverka videokonferenser bör det ej vara.

Sunet

En del högskolor/universitet anslutna till Sunet har ännu ej slagit på multicast beroende på begränsningar i deras nätverksutrusting. De som är GigaSunet-anslutna får därigenom multicast mot Sunet, så från hösten 2002 skall alla ha multicastmöjlighet.

Några flaskhalsar som skulle påverka videokonferenser bör det ej vara.

Nordunet

Inom NORDUnet fungerar multicast IP troligen, och det bör ej vara några flaskhalsar som stör.

Mellan NORDUnet och USA fungerar multicast IP åtminstone till en del ställen. Det kan finnas överlastade flaskhalsar.

Multicast IP mellan NORDUnet och Europa fungerar, åtminstone till en del platser. Det kan finnas överlastade flaskhalsar.

Resten av Internet

Övriga nätverk har mycket skiftande kvalitet, man får testa och se hur bra det går.

Allt om videokonferenser

Sunets nätbaserade möten

Sunet har en nystartad informationskälla om Nätbaserade möten . Där finns info för nybörjare såväl som experter, info om programvara och hårdvara, exempel, mm.

Mbone-verktyg

Gratisprogrammen Vic, Rat, m fl i Mbone-serien var de första programmen för videokonferens. Här finns hjälp för att installera dessa.


LDC startsida Epost: Jan.Engvald `at` ldc.lu.se
(byt `at` mot @)
Till startsidan för Föredrag i Lund