Lunds filosoficirkel höstterminen 2017

Vad har hänt i vetenskapen och vad har hänt i världen under de fyrtio år som Filosoficirkeln varit verksam?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2017

29 augusti
Germund Hesslow
Den akademiska kulturen under mina fyrtio år på filosoficirkeln och femtio på universitetet. Några personliga reflektioner.

5 september
Anne L'Huillier
Vad har hänt inom fysiken de senaste fyrtio åren.

12 september 
K G Hammar
Svenska kyrkan – från statlig institution till fritt trossamfund.

19 september
Andreas Bergh
Varför blir samhällsdebatten sämre när samhället bli bättre?
Obs! Lokal LUX hörsal

26 september
Torbjörn Säll
Biologins utveckling under de senaste fyrtio åren.

3 oktober
Susanne Frennert
Relationen mellan robotar och äldre eller robotar i vardagen.

10 oktober
  Viktor Öwall
Om hur tekniken förändrat vår tillvaro.

17 oktober
Per T Ohlsson
Problemformuleringsprivilegiet under fyrtio år.
Obs! Lokal LUX hörsal

24 oktober
Carl-Göran Heidegren
Positivismstrider: förr – och nu.

31 oktober
Max Liljefors
Modernismens falnande glans som estetiskt ideal.
Obs! Lokal LUX hörsal

7 november
Kristian Gerner
Att avveckla den ryska revolutionen…

14 november
Jessica Abbott
På väg in i biologins storhetstid?

21 november 
Eva Haettner Aurelius
Litteratur och litteraturteori i förvandling.

28 november
Emma Leinse
Vad har hänt under våra fyrtio år? Kvinnornas definitiva genombrott!

5 december 
Mats Lindroos
Fysiken i framtiden - med ESS och MAX4.

12 december 
Therese Nilsson
Den obevekligt framskridande globaliseringen…


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!

FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET: http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för videoinspelningar Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo