Diverse videomaterial, mest om LU och Lund

En akademisk kvart
En informationsfilm från Lunds universitet. För modem, ISDN resp LAN.

Om konstruktionen av NOT
NOT, Nordic Optical Telescope, är ett gemensamt nordiskt projekt där Lunds observatorium är huvudansvarig. För modem resp ISDN och LAN (störningar pga bandskada).

Slaget vid Lund 1676
Om slaget vid Lund sett utifrån ett brett kulturhistoriskt perspektiv, en videofilm producerad av Hagblom/Video, Lund. För 28k och 33k modem, 56k modem och ISDN resp LAN.

Ekonomihögskolan
En informationsvideo om Ekonomihögskolan. För 28k och 33k modem, 56k modem och 1*ISDN resp 2*ISDN och LAN.

Student i Lund
En informationsvideo om Lunds Universitet. För modem resp ISDN och LAN.

Vad är det som är så särskilt med Lund?
En informationsfilm om Lund. För modem, ISDN, LAN (300 kb/s) resp LAN (500 kb/s).

Vision och verklighet
Datorstöd i utbildningen vid Lunds universitet - 2 exempel. För modem resp ISDN och LAN.

Kulturen i Lund
ett kulturhistoriskt museum. För 28k och 33k modem, 56k modem och 1*ISDN resp 2*ISDN och LAN.

Solförmörkelsen 1999
sedd från Ungern där den var total. Denna inspelning är lite ovanlig, använder en videokamera för solen och en för landskapet, den senare fångar också naturens ljud.

Karnevalståget 2006
Studentkarnevalen i Lund äger rum vart fjärde år med många aktiviteter, bl.a. karnevalståget, som går både på lördag och söndag med start kl 13.

Skyltsöndag 2006
Skyltsöndagen 26 nov hade i år många aktiviteter, bl.a. en trollkarl, som roade både barn och vuxna. (kommer mer...)

SMIL 50 år 2006
Det är 50 år sedan SMIL (SifferMaskinen I Lund) togs i drift. Jubileet uppmärksammades bl a genom två seminarier måndag 16 oktober 2006. Se föredragen.

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 70 år
Ett heldagssymposium för att uppmärksamma att professor Knut Lundmark med flera i april 1937 instiftade Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Se agenda. Ulf R. Johansson leder Impressioner om Lundmark – ett soffsamtal kring människan, astronomen, Strindbergskännaren. Medverkande: Redaktör Roger Gottfridsson, astronomidocenten Bertil Anders Lindblad, Strindbergskännaren Sven Tollin och amatörastronom Greta Andersson.

Slaget vid Borst 1644
Den 5 nov 2007 höll Evert Persson från Sjöbo ett föredrag på Dalby bibliotek om Slaget vid Borst den 25 mars 1644 (fil med endast ljud: MP3 10 MB).
Borst ligger norr om Vombsjön i Skåne. Riksantikvarieämbetet har också information om slaget vid Borst.

Slaget vid Lund 1676
Den 14 nov 2007 höll Christian Cederberg från Bjärred ett föredrag för Elbogens försvarsförening om Slaget vid Lund den 14 dec 1676 (fil med endast ljud: MP3 14 MB).
Han inleder med en bakgrund till slaget och visar sen utförligt hur slaget förlöper steg för steg.

Karnevalståget 2010
Studentkarnevalen i Lund äger rum vart fjärde år med många aktiviteter, bl.a. karnevalståget, som går både på lördag och söndag med start kl 13.

Klostergårdens byalags söndagsvandring 30 maj 2010: Sankt Lars-parken under omvandling
Om parkens historia och de stora förändringar som den genomgår med byggandet av ett nytt äldreboende, bostäder i sydvästra hörnet och den nya stadsdelen i det tidigare BUP-området. Ciceron: Gunnar Stensson, byalaget. Video med smakbitar från vandringen.

Klostergårdens byalags söndagsvandring 6 juni 2010: Klostergården nu och i framtiden
Bland annat om förändringarna i norra Klostergården med ”Träffpunkt Klostergården”; ”skidbackehuset”, parkeringshuset vid Södra vägen, matcharenan och gröna stråket. Ciceron: Gunnar Stensson, byalaget. Video med smakbitar från vandringen.

Klostergårdens byalags söndagsvandring 13 juni 2010: Den nära naturen. Vandringsleden söder om Höje å från Flackarp till Trolleberg
Om natur i Höjeå-dalen mellan odlingslandskapet och staden. Rik blomning garanteras. Lunds profil sedd från sydväst (dessutom Uppåkra, Jakriborg, Turning Torso och Barsebäck). Ciceron: Gunnar Stensson, byalaget. Video med smakbitar från vandringen (ursäkta den lite misslyckade inspelningen).

Klostergårdens byalags söndagsvandring 20 juni 2010: Skånes odlingslandskap. En rundvandring från Tetrapak via Knästorp
Utsikt över Dalby kyrka, Romeleåsen, Uppåkra och Höje ås dalgång. Intressanta perspektiv på Lunds profil från sydöst. Ciceron: Gunnar Stensson, byalaget. Video med smakbitar från vandringen.

(kommer fler)


Till startsidan för Föredrag i Lund
LDC startsida Epost: Jan.Engvald `at` ldc.lu.se
(byt `at` mot @)
Installation av RealVideo G2